За нас

Кой е Росен Русев?

Завършил съм Софийски университет, специалност “Право” през 1998 г. Повече от 15 години съм работил като адвокат, предимно в областта на гражданското право, като придобих и немалък опит в принудителното изпълнение.

От 2009 г. съм вписан в Списъка на медиаторите към Министерството на правосъдието.

От 2014 г. до встъпването ми в длъжност на частен съдебен изпълнител, бях вписан в списъка на синдиците към Министерството на правосъдието.

Адвокатската професия ми даде възможност да погледна на изпълнителния процес от позицията на страните в него. Научи ме да се отнасям с уважение, както към страната, чиито интереси защитавам, така и към другата. Понастоящем това ми помага изключително много, от една страна, да се отнасям с разбиране към исканията и проблемите им, а от друга страна, да предвиждам бъдещите им действия.

За краткия период на съществуване на кантората се уверих, че квалификацията, която имам като медиатор изключително много ми помага да установя конструктивен диалог със страни, при които липсата му е основната причина за прибягване до изпълнителен процес. Оказва се, че средствата на медиацията са изключително ефикасни за мотивиране на длъжника към доброволно изпълнение и съответно взискателя – към избягване на излишна конфронтация и прекомерни разходи.

Кантора

Работата на кантората се подпомага от екип високо мотивирани и подготвени служители. Осигурени са всички необходими условия за осъществяване на дейността.

Основната ни цел е да изпълним законосъобразно, прозрачно, бързо и ефективно всеки подлежащ на изпълнение акт, при максимално улеснение на страните. Постигаме я като:

  • се отнасяме с дължимото уважение към всеки участник в изпълнителния процес, като в същото време не позволяваме нищо да ни отклони от изпълнението, независимо от личността и общественото положение на длъжника;
  • поддържаме добри взаимоотношения и контакти с българските институции, имащи отношение към изпълнителния процес или съхраняващи данни за имуществото на длъжника (общини, общински служби „Земеделие”, разплащателна агенция, КАТ и др.);
  • използваме електронен достъп до базите данни на НАП, Национална база данни „Население”, Агенцията по вписванията (Имотен и Търговски регистри), Агенция по геодезия картография и кадастър, като същевременно имаме готовност да получим електронен достъп до информация на всяка друга институция, която е готова да предостави такъв;
  • ползваме специализиран софтуер, който дава възможност за висока степен на автоматизация на деловодния процес, паричните разпределения и ограничаване до минимум на човешките грешки в работата.
  • предлагаме и услугата електронно дело, която позволява на всеки взискател възможност да прави справки, да вижда цялата информация по неговите дела от личния си компютър, без да губи време за посещение в кантората, както и да подава по електронен път заявления по делата си.

Кантората осъществява дейност в съдебния район на Шуменския окръжен съд, който обхваща населени места в следните общински центрове:

Община Велики Преслав

Велики Преслав
Драгоево
Златар
Имренчево
Кочово
Миланово
Мокреш
Мостич
Осмар
Суха река
Троица
Хан Крум

Община Венец

Борци
Боян
Буйновица
Венец
Габрица
Деница
Дренци
Изгрев
Капитан Петко
Осеновец
Страхилица
Черноглавци
Ясенково

Община Върбица

Божурово
Бяла река
Върбица
Иваново
Конево
Крайгорци
Кьолмен
Ловец
Маломир
Менгишево
Методиево
Нова бяла река
Станянци
Сушина
Тушовица
Чернооково

Община Никола Козлево

Векилски
Вълнари
Каравелово
Красен дол
Крива река
Никола Козлево
Пет могили
Ружица
Хърсово
Цани Гинчево
Църквица

Община Нови пазар

Беджене
Войвода
Енево
Жилино
Зайчино ореше
Избул
Мировци
Нови пазар
Памукчии
Писарево
Правенци
Преселка
Сечище
Стан
Стоян Михайловски
Тръница

Община Каолиново

Браничево
Гусла
Дойранци
Долина
Загориче
Каолиново
Климент
Лиси връх
Лятно
Наум
Омарчево
Пристое
Сини вир
Средковец
Тодор Икономово
Тъкач

Община Каспичан

Върбяне
Златна нива
Каспичан
Каспичан (село)
Косово
Кюлевча
Марково
Могила
Плиска

Община Смядово

Александрово
Бял бряг
Веселиново
Желъд
Кълново
Ново Янково
Риш
Смядово
Черни връх
Янково

Община Хитрино

Байково
Близнаци
Висока поляна
Върбак
Длъжко
Добри Войниково
Единаковци
Живково
Звегор
Иглика
Калино
Каменяк
Развигорово
Сливак
Становец
Студеница
Тервел
Тимарево
Трем
Хитрино
Черна

Община Шумен

Белокопитово
Благово
Васил Друмев
Велино
Ветрище
Вехтово
Градище
Дибич
Друмево
Ивански
Илия Блъсково
Кладенец
Коньовец
Костена река
Лозево
Мадара
Мараш
Новосел
Овчарово
Панайот Волово
Радко Димитриево
Салманово
Средня
Струино
Царев брод
Черенча
Шумен

Публични продажбиПублична продажба на имоти от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на имущество от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на МПС-та от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931