Данни за издаване на фактури

Наименование на фирмата: Частен съдебен изпълнител Росен Русев, рег. № 931

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 111, ет. 2

БУЛСТАТ 127533358

Регистрация по ДДС: BG6705198805

МОЛ: Росен Стефанов Русев.

Публични продажбиПублична продажба на имоти от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на имущество от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на МПС-та от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931