Банкови сметки


Специални сметки по чл. 24 (1) за парични средства получени от осребряване на имуществото на длъжниците и доброволно плащане (сметка за длъжници):

В „УниКредик Булбанк” АД:
IBAN
: BG86UNCR70001522482780;
BIC: UNCRBGSF


Сметки за разноски, които частният съдебен изпълнител изплаща в полза на трети лица или учреждения в хода на изпълнението (за вещи лица, пощенски разходи, банкови преводи, пазачи и др.)

В „УниКредик Булбанк” АД:
IBAN
: BG58UNCR70001522486582;
BIC: UNCRBGSF


Публични продажбиПублична продажба на имоти от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на имущество от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на МПС-та от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931